Kawaguchi-ko and Mt. Fuji - Carlo Paschetto

Kawaguchi-ko 5th station, Mt. Fuji, Japan

FujiJapanMt. FujiFujiyamavolcanovolcanoes