Tingri and Cho Oyu - Carlo Paschetto

Mount Everest (8.848m) from Tingri, Tibet

tingritibetchinaeverestmountainmountains