Xian, Shaanxi - Carlo Paschetto

Dàyàn Tà (the Big Goose Pagoda), Xi'an, China

xianchinaarchitecture