Xian, Shaanxi - Carlo Paschetto

Bell Tower, Xi'an, China

xianchinaarchitecture