Turpan, Xinjiang, Silk Road - Carlo Paschetto

Gaochang Gucheng, Xinjiang, Silk Road

Gaochang Guchengturpansilk roadxinjiangchinapeople