Turpan, Xinjiang, Silk Road - Carlo Paschetto

The afghan minaret of Emin Ta, Xinjiang, Silk Road

Emin Tachinaxinjiangsilk roadturpanreligionislammosquemosquesarchitecture