Kashgar, Xinjiang, Silk Road - Carlo Paschetto

Kashgar (Kashi), Xinjiang, Silk Road

kashgarkashixinjiangchinasilk roadarchitecture