Bing Ling Si, Gansu - Carlo Paschetto

Bingling Si temple, Gansu, China

Bingling SiGansuChinareligionbuddhism