Bing Ling Si, Gansu - Carlo Paschetto

Liujiaxia, Gansu, China

LiujiaxiaGansuChina