Bing Ling Si, Gansu - Carlo Paschetto

Liujiaxia Reservoir, Gansu, China

LiujiaxiaGansuChina