Beijing - Carlo Paschetto

Tiananmen square, Beijing, China

beijingchinatiananmen