Beijing - Carlo Paschetto

Tiananmen gate, Beijing, China

beijingchinatiananmen