People - Carlo Paschetto

Silk processing, Hotan, Xinjiang, Silk Road

hotanxinjiangchinasilk roadworkpeople

From Hotan, Xinjiang, Silk Road