People - Carlo Paschetto

Carpet manufacturing, Hotan, Xinjiang, Silk Road

hotanxinjiangchinasilk roadworkpeople

From Hotan, Xinjiang, Silk Road