Black & White - Carlo Paschetto

Stock Exchange, Milano, Italy

MilanoItalyarchitecture

From Milano