Black & White - Carlo Paschetto

The Potala Palace, Lhasa, Tibet

tibetchinalhasapotala

From Lhasa