Architecture - Carlo Paschetto

Dryer for grapes in Putao Gou, Xinjiang, Silk Road

Putao GouSilk RoadXinjiangTurpanchinaarchitecture

From Turpan, Xinjiang, Silk Road