1996: Roccia Nera and Breithorn Zwillinge - Carlo Paschetto

1996, me on the summit of Roccia Nera (4.075m), Italy

roccia nerabreithornmonte rosaitalyalpsmountaineering