1996: Roccia Nera and Breithorn Zwillinge - Carlo Paschetto

1996, me climbing Breithorn Zwillinge (4.106m), Italy

breithornmonte rosaitalyalpsmountaineeringmountain