Mountains and me - Carlo Paschetto

1996, me, final couloir of Breithorn Zwillinge (4.106m), Italy

breithornmonte rosaitalyalpsmountaineeringmountainmountains

From 1996: Roccia Nera and Breithorn Zwillinge